ΣΤΕΓΗ
ΜΑΡΚΟΥ
ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στο νεοκλασικό κτήριο της οδού Μαιζώνος 38, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2015 η «Στέγη Μάρκου Δραγούμη».

Αποτελεί πρωτοβουλία της συζύγου του Λένας, που αποφάσισε να μεταφέρει τη βιβλιοθήκη και το αρχείο του Μάρκου Δραγούμη από το Λονδίνο στην πατρική της κατοικία, την οποία αναπαλαίωσαν μαζί με τον Μάρκο το 2007.

Η αξιοποίηση του χώρου της Στέγης, σκοπό έχει να αναδείξει το όραμα του στοχαστή στην αξία του πρωτείου του ατόμου και των δικαιωμάτων του και το ρόλο του στη δημιουργία μιας πραγματικά φιλελεύθερης κοινωνίας.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στους στόχους της δημιουργίας της Στέγης Μάρκου Δραγούμη συμπεριλαμβάνεται η προσπάθεια κατοχύρωσης της θεσμικής αξιοκρατίας και του ανταγωνισμού, η ενθάρρυνση και υποστήριξη της ελευθερίας της δημιουργικής σκέψης, έκφρασης και δράσης, με την ανάδειξη επιστημονικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, η προώθηση, χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, οικονομικές, φυλετικές και άλλες διακρίσεις, της εξάπλωσης της γνώσης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεύρυνση του γνωστικού πεδίου και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των νέων.

Στους χώρους της Στέγης Μάρκου Δραγούμη πραγματοποιούνται δραστηριότητες, ανοικτές σε όλες τις ηλικίες με επιστημονικά, πολιτιστικά και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα.
Επίσης, σύντομα θα βρίσκεται στη διάθεση των Φίλων της Στέγης η Βιβλιοθήκη, με ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων και μεγάλο αριθμό τίτλων, καθώς και το Αναγνωστήριο.

  • Διοργάνωση και φιλοξενία διαλέξεων, συνεδρίων, εκθέσεων.

  • Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών συναντήσεων και προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της φιλαναγνωσίας και της καινοτομίας.

  • Διοργάνωση και φιλοξενία πολιτικών και μη κομματικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

  • Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης.

  • Προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ κ.λ.π.

  • Σύναψη και ανάπτυξη σχέσεων με πολιτιστικά και άλλα κέντρα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με στόχο το συντονισμό ενεργειών για την προώθηση κοινών σκοπών, υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και από κοινού οργάνωση εκδηλώσεων.

  • Ενεργός συμμετοχή της Στέγης στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, της ιστορικής γειτονιάς που τη φιλοξενεί, καθώς και σε ζωτικά κοινωνικά ζητήματα.

  • Συνεργασία με άλλες Βιβλιοθήκες και άλλους φορείς.

© 2019-2023 | Στέγη Μάρκου Δραγούμη | Designed by Web and Art Solutions